×

Autor

Autor

Harriet Connor

Harriet Connor është autore e librit Big Picture Parents: Ancient Wisdom for Modern Life [Prindër me Tablo të Madhe: Urtësia e Lashtë për Jetën Moderne] (Wipf and Stock, 2017). Ajo jeton afër Sidneit në Australi, me bashkëshortin e saj, një predikues anglikan dhe me tre djemtë e tyre. Ajo ka mbaruar studimet për linguistikë dhe teologji (Kolegji Biblik dhe Misionar i Sidneit). Ju mund t’i gjeni të gjitha artikujt e Harriet në adresën www.harrietconnor.com.

Burime nga Harriet Connor

Filtro sipas llojit
LOAD MORE
Loading