×

Kërko nga materialet tona

Më të fundit

Dita 1: Përgatit udhën

“Dhe ai do t’i kthejë shumë prej bijve të Izraelit te Zoti, Perëndia i tyre. Dhe do të shkojë përpara tij në frymë dhe pushtet të Elias, për t’i kthyer...

Po ngarkohet
Më shumë artikuj