×

Don Carson në nderim të Tim Keller

Një gjigant i besimit u largua prej nesh. Është me vend dhe e duhur që të reflektojmë për disa nga gjërat që kemi mësuar prej tij. Largimi i tij kërkon që të shkruhen imtësisht nekrologji të kujdesshme, por kjo që po shkruaj nuk është një prej tyre. Synimi im modest është të ndaj disa kujtime që na tregojnë se, ashtu si Abeli, “ai po flet ende, ndonëse vdiq” (Hebrenjve 11:4). Para se të takoheshim ballë për ballë, unë dhe Tim bashkëpunuam në projektin e shkrimit të një libri. Libri titullohej Adhurim sipas Librit, në të cilin një grup pastorësh nga...

3 gjëra që nuk duhen bërë pasi ke predikuar

Fundi i një predikimi është një moment i rrezikshëm për predikuesin. Ai sapo ka kaluar 30 deri 45 minuta duke derdhur shpjegimin e Biblës, duke shpalosur studimin dhe zellin e tij, për grigjën e tij. Ato 10 deri në 20 orë përgatitje e predikimit, tani ikën, u bënë pjesë e historisë. Ai shkon në makinë e tij dhe niset për në shtëpi. Me shumë mundësi, ai është i sfilitur emocionalisht, shpirtërisht dhe fizikisht. Kur je i thirrur për të predikuar, ti shpenzohesh i gjithi në podium. Unë e di shumë mirë se si është. Në 30 vjetët e fundit, kam...

Vazhdo të lulëzosh në mënyrën se si Perëndia të ka bekuar, me dhunti (ose jo)

Unë punoj në misione dhe në arsimin global teologjik. Një nga bisedat më të vështira që hasim është ajo me burra të cilët kanë kaluar 20 ose 30 vjet në shërbesë dhe duan të japin mësim me ne, por nuk shfaqin dhuntinë e mësimdhënies. Shpesh, ne ua bëjmë të ditur këtë në mënyra të tjera, por për arsye të ndryshme, askush në kishë nuk u ka folur kurrë më parë rreth kësaj të vërtete. Sigurisht që ata janë lënduar (kush nuk do të ishte?), por pse askush nuk ua ka thënë këtë gjë më parë dhe pse ata dëshirojnë të...

2 shkrime për t’i dhënë forcë një pastori të hënën

Shërbesa në kishë—qoftë si pastor, predikues, plak, misionar apo diçka tjetër—i ngjason shumë bejsbollit. Thelbi i ushtrimit të saj qëndron në menaxhimin e dështimit. Ja se çfarë dua të them: Ted Williams, pa diskutim gjuajtësi më i mirë i historisë së bejsbollit profesionist, e përfundoi karrierën me një mesatare gjuajtjesh të suksesshme 0.344. Kjo do të thotë se, në çdo 100 gjuajtje, mbajtësi i “shkopit të shkëlqyer” kishte sukses në vetëm 34 prej tyre. 66 të tjerat, nuk i qëllonte dot. Duket një dështim mjaft i madh. Shërbesa mund të ngjajë me këtë—të paktën në ndjenjat e njeriut. Mund ta...

5 mënyra që Jonathan Edwards na mëson për të këshilluar pastorët e ardhshëm

Pastorët janë thirrur për shumë përgjegjësi; për drejtimin dhe mbikëqyrjen e bashkësisë, predikimin dhe mësimin e ungjillit, kujdesin dhe këshillimin e pjesëtarëve. Megjithatë, ka një aspekt të nënvlerësuar të rolit të pastorëve dhe drejtuesve të krishterë në përgjithësi. Ky është të qenët mentorë. Të qenët mentor, përfshin dishepullimin personal dhe praktik, dhe është veçanërisht i përshtatshëm për dëshirat e kishës moderne, për formim dhe intimitet; për drejtim dhe afrimitet. Mentorimi ka potencialin të promovojë jetë të shëndetshme në kishë, gjallëri në jetën dhe shërbesën e një pastori dhe zhvillim të drejtuesve të ardhshëm. Por si mund të jemi këshilltarë të...

More Resources

Sort By:
SHFAQ MË SHUMË
Po ngarkohet