×

Autor

Autor

Jonathan Gilmore

Jonathan (J. D.) Gilmore, udhëheq Impatto (Acts 29 në Itali) dhe është udhëheqësi rajonal i Acts 29 për Evropën juglindore. J.D. ka lindur nga një çift misionarësh britanikë dhe është rritur në Itali. Ai jeton në Palermo, Itali, me bashkëshorten e tij Annette. Ai ka mbjellë LifeHope Church dhe gjithashu është i përfshirë me disa inicitiva të TGC në zhvillim e sipër, përreth Evropës.

Burime nga Jonathan Gilmore

Filtro sipas llojit
LOAD MORE
Loading