×

Autor

Autor

Justin Lonas

Justin Lonas, shërben si redaktues dhe specialist përmbajtjeje për Qendrën Chalmers te kolegji Covenant. Ai gjithashtu është student masteri te Seminari Teologjik i Reformuar, RTS, në Atlanta, Georgia.

Burime nga Justin Lonas

Filtro sipas llojit
LOAD MORE
Loading