×

Autor

Autor

Ray Ortlund

Ray Ortlund (ThM, Seminari Teologjik i Dallasit; MA, Universiteti i Kalifornisë, Berkeley; PhD, Universiteti i Aberdeen, Scotland) është pastori kryesor i kishës Emanuel në Nashville, Tennessee, president i Renewal Ministries dhe anëtar i Këshillit të Koalicionit të Ungjillit. Ai është autori i disa librave, ku përfshihet edhe Marriage and the Mystery of the Gospel [Martesa dhe Misteri i Ungjillit]. Ai dhe bashkëshortja e tij, Jani, kanë katër fëmijë.

Burime nga Ray Ortlund

Filtro sipas llojit
LOAD MORE
Loading