×

Autor

Autor

Stephen Witmer

Stephen Witmer (PhD, University of Cambridge) është pastor i bashkësisë së krishterë Pepperell, në Pepperell, Massachusetts dhe profesor ndihmës për Dhiatën e Re në Seminarin Teologjik Gordon-Conwell. Ai është edhe bashkëthemelues i Small Town Summits një organizatë që u shërben pastorëve dhe kishave rurale, dhe ka shkruar librat Eternity Changes Everything (The Good Book Company), volumin rreth librit të Zbulesës në serinë nga Crossway Knowing the Bible, dhe A Big Gospel in Small Places (InterVarsity Press). Mund ta ndiqni në Twitter.

Burime nga Stephen Witmer

Filtro sipas llojit
LOAD MORE
Loading