×

Asim Hamza

Kryeredaktor

Asim Hamza

Kryeredaktor

Sergej Meçe

Përkthyes

Vilma Dina

Redaktore

Linea Simeon

Redaktore

Armida Elezi

Zhvilluese e uebfaqes