×

Thuaji jo panikut dhe ankthit

Me rritjen e rasteve të koronavirusit në Shqipëri dhe me karantinën e imponuar nga qeveria, shumë besimtarë pyesin veten se si t’i përgjigjen alarmit në rritje. Si duhet të mendojmë ne si të krishterë, në një botë në panik? Ankthi nuk është miku ynë dhe paniku nuk është rruga jonë. Solomoni na kujton: “Po të lëshosh veten ditën e fatkeqësisë, forca jote është shumë e pakët” (Fjalët e Urta 24:10). Le të mos thuhet kurrë për popullin e Perëndisë, se ata drejtohen e kontrollohen më shumë nga frika se sa nga besimi. Corrie ten Boom, e cila së bashku me...

Si ta ndjekësh Perëndinë pa një kolonë zjarri

Do të dëshiroja të mblidhja mana me Moisiun. Do më pëlqente të dija mendjen e tij të përulur rreth peshës së udhëheqjes, të mësoja nga të vërtetat e thella që Perëndia i mësoi atij gjatë atyre viteve të gjata të pritjes në Midian. Më tepër se çdo gjë tjetër...

Si përpiqet Tim Keller të lutet pa pushim

Sikurse shumë besimtarë të tjerë, gjithmonë jam përpjekur të kem një kohë përkushtimi dhe lutjeje çdo mëngjes. Dhe si shumica e besimtarëve të tjerë, unë e kam parë të vështirë të jem i qëndrueshëm. Imagjinoni pak surprizën time kur arrita te një pjesë...

E vërteta më e panjohur e krishterimit

Shumë të krishterë kanë një pikë shqetësuese verbërie dhe kjo gjë e zvogëlon si dobinë e tyre për Perëndinë, ashtu dhe gëzimin në jetën e tyre. Duke qenë se kam qenë pastor për shumë vite, e kam parë këtë pikë të verbër herë pas here...

More Resources

Sort By:
LOAD MORE
Loading