×

Shtojcë: Lajm i mirë, gëzim i madh

Një nga pikat kryesore të librit të Hebrenjve është që sistemi i adhurimit të besëlidhjes së vjetër është një hije e zëvendësuar prej Krishtit. Andaj, Krishtlindja është zëvendësimi i hijeve me realitetin. (Këtë mund ta shohësh te Hebrenjve 8:5, ku thuhet se priftërinjtë “shërbejnë sipas shembullit dhe hijes së gjërave qiellore.”) Le të marrim në konsideratë gjashtë hije të tilla, të cilat ardhja e Krishtit i zëvendëson me realitetin. 1. Hija e priftërisë së besëlidhjes së vjetër “Dhe ata qenë bërë priftërinj në numër të madh, sepse vdekja nuk i linte të mbeteshin përgjithnjë, kurse ai, mbasi mbetet përjetë, ka...

Dita 22: Që ju të besoni

“Jezusi bëri edhe shumë shenja të tjera para dishepujve të tij, të cilat nuk janë shkruar në këtë libër. Por këto gjëra janë shkruar që ju të besoni se Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë dhe që, duke besuar, të keni jetë në emër të tij.” (Gjoni 20:30-31) E ndiej shumë të nevojshme të them se mes nesh që jemi rritur në kishë, që mund t’i recitojmë doktrinat e mëdha të besimit tonë në gjumë e përsëri na hapet goja kur themi Kredon e Apostujve–duhet bërë diçka që të na ndihmojë të ndiejmë edhe një herë mahnitjen, frikën, habinë dhe...

Dita 21: Lindja e të Lashtit të ditëve

Atëherë Pilati i tha: “Ti, pra, qenke mbret?” Jezusi u përgjigj: “Ti thua se unë jam mbret; për këtë unë kam lindur dhe për këtë kam ardhur në botë; që të dëshmoj për të vërtetën; kushdo që është prej së vërtetës, dëgjon zërin tim.” (Gjoni 18:37) Gjoni 18:37 është një tekst shumë i mirë për Krishtlindje, edhe pse vjen nga fundi i jetës tokësore të Jezusit dhe jo nga fillimi i saj. Vërejmë që Jezusi nuk po thotë vetëm se Ai lindi, por që Ai “ka ardhur në botë”. Veçantia e lindjes së Tij është se Ai nuk filloi të...

Dita 20: Solidariteti i Krishtlindjes

“Për këtë është shfaqur Biri i Perëndisë: për të shkatërruar veprat e djallit.” (1 e Gjonit 3:8) Punishtja e satanit nxjerr miliona mëkate çdo ditë. Ai i ngarkon ato në avionë të mëdhenj mallrash, i çon në qiell, i hap para Perëndisë dhe shkrihet së qeshuri. Disa njerëz punojnë me kohë të plotë në punishten e satanit, të tjerë e kanë lënë punën atje dhe kthehen rrallë. Çdo minutë që punohet në punishten e mëkatit, e bën Perëndinë arsyen e të qeshurave të satanit. Mëkati është puna e satanit, për shkak se ai e urren dritën, bukurinë, pastërtinë dhe lavdinë...

Dita 19: Krishtlindja ka të bëjë me lirinë

“Sepse, duke qenë se bijtë kanë të përbashkët mishin dhe gjakun, po ashtu edhe ai u bë pjesëtar në po ato gjëra, që të shkatërronte, me anë të vdekjes, atë që ka pushtetin e vdekjes, domethënë djallin, edhe të çlironte të gjithë ata, që nga frika e vdekjes i ishin nënshtruar robërisë për tërë jetën.” (Hebrenjve 2:14-15) Jezusi u bë njeri, për shkak se ajo që nevojitej ishte vdekja e një njeriu, që ishte më tepër se njeri. Mishërimi ishte mënyra se si Perëndia e vendosi veten nën dënimin me vdekje. Krishti nuk rrezikoi vdekjen, Ai e zgjodhi vdekjen, e...

More Resources

Sort By:
SHFAQ MË SHUMË
Po ngarkohet