×

4 Detyrat kryesore për pastorin kishëmbjellës

ACTS 29: CHURCHES PLANTING CHURCHES Pastorët kishëmbjellës nuk janë vetëm mbjellës: ne jemi barinj gjithashtu. Jemi të ngarkuar me kujdesin besnik të tufave tona. Ne e marrim shembullin nga Jezusi, Bariu i Mirë që jep jetën e tij për delet (Gjoni 10:11).. Përkujdesja pastorale nuk ka te bëjë me të shfaqurit e pushtetit. Përkujdesja pastorale është demonstrimi i përulësisë së Jezusit, i cili na deshi dhe e dha veten e tij për ne (Gal. 2:20). Ashtu siç Ati ynë qiellor kujdeset për tufën e tij me dashuri dhe përkujdesje të madhe, po kështu edhe bashkësitë e sapo mbjella kanë nevojë...

Mos ji individualist në ungjillëzim

Përparësia e ungjillëzimit është e padiskutueshme në Bibël, por sërish pjesa më e madhe e të krishterëve ndihen sikur nuk kanë bërë mjaftueshëm në këtë pikë. Mbase, sepse e shohim ungjillëzimin si një përpjekje individuale. Po, secili nga ne duhet...

More Resources

Sort By:
SHFAQ MË SHUMË
Po ngarkohet