×

5 parime për ungjillëzim në universitete

Si mund ta kryejmë detyrën tonë të ungjillëzimit në universitete në mjedisin e sotëm, me gjithë sfidat dhe mundësitë e tij të veçanta? A ka ndonjë këshillë praktike që mund të japim? Po, në fakt. Ja ku keni pesë parime për ungjillëzim në universitetet e sotme: 1. Sot, më shumë se kurrë, studentët do të fitohen në besim përmes bisedave dhe miqësive personale dhe afatgjata Druajmë se lexuesit do ta mendojnë këtë pohim si gjë shumë të qartë, pa u ndalur për të shqyrtuar rrjedhojat praktike të tij. Në njëfarë kuptimi kjo gjë ka qenë gjithmonë e vërtetë. Megjithëkëtë, këtu...

Pastor, njihe veten

Në vitet e mia të para, në kishë, i pyesja ndonjëherë anëtarët e hershëm për pastorët që më pararendnin. Nuk po i tundoja për thashetheme, por po shpresoja të mësoja diçka në lidhje me kishën. Zbuloja shpesh se çfarë ata vlerësojnë te një pastor. Gradualisht, vura re një model. Këdo që pyesja për pastorin e parë më përgjigjej gjithnjë me të njëjtën fjali: “Ai ishte një bari vërtet i mirë.” Me kalimin e kohës, munda të lexoj midis rreshtave. Duke theksuar pikën e tij të fortë (të qenit bari), ata po ndanin edhe dobësinë e tij (predikimin). Pyes veten nëse...

Shërbesa e fshehur dritëhedhëse e Frymës së Shenjtë

J. I. Packer: Roli i veçantë i Frymës së Shenjtë në besëlidhjen e re… është që të përmbushë atë të cilën mund ta quajmë një shërbesë dritëhedhëse në lidhje me Zotin Jezu Krisht. Për sa i përkiste këtij roli, Fryma “nuk ishte ende” (Gjoni 7:39, teksti i drejtpërdrejtë greqisht), ndërsa Jezusi ishte mbi tokë; vetëm kur Ati e përlëvdoi (shih Gjoni 17:1-5), Fryma mund të fillonte të punonte për t’i bërë njerëzit të vetëdijshëm për lavdinë e Jezusit. Më kujtohet që po shkoja te ndërtesa e një kishe një mbrëmje për të predikuar rreth fjalëve “ai do të më përlëvdojë”...

Masa e suksesit misionar

Një shoku im në Zambia më tregoi një herë një histori. Një mbret plak donte të kishte një trashëgimtar. Ai zgjodhi 10 nga djemtë e fshatit dhe i solli në oborrin e tij mbretëror. “Kam një provë,” u tha ai. “Kushdo që do jetë më i suksesshmi, do bëhet biri im dhe trashëgimtar i fronit tim.” Ai i dha secilit prej djemve një dorë fara, i udhëzoi të ktheheshin në shtëpi, t’i mbillnin dhe të kujdeseshin sipas udhëzimeve të tij dhe pastaj të vinin dhe t’i tregonin rezultatet. Dhjetë djemtë i morën farat dhe u kthyen me të shpejtë në...

More Resources

Sort By:
SHFAQ MË SHUMË
Po ngarkohet