×

Shërbesa e fshehur dritëhedhëse e Frymës së Shenjtë

J. I. Packer: Roli i veçantë i Frymës së Shenjtë në besëlidhjen e re… është që të përmbushë atë të cilën mund ta quajmë një shërbesë dritëhedhëse në lidhje me Zotin Jezu Krisht. Për sa i përkiste këtij roli, Fryma “nuk ishte ende” (Gjoni 7:39, teksti i drejtpërdrejtë greqisht), ndërsa Jezusi ishte mbi tokë; vetëm kur Ati e përlëvdoi (shih Gjoni 17:1-5), Fryma mund të fillonte të punonte për t’i bërë njerëzit të vetëdijshëm për lavdinë e Jezusit. Më kujtohet që po shkoja te ndërtesa e një kishe një mbrëmje për të predikuar rreth fjalëve “ai do të më përlëvdojë”...

5 fjalë që duhen shmangur në predikime

Predikimi është metoda e caktuar nga Perëndia për të përçuar Fjalën e Tij dhe për të ndërtuar kishën e Tij. Duke qenë i tillë, predikimi është përgjegjësia kryesore e çdo pastori dhe nevoja parësore e çdo kishe. Prandaj, çdo pastor duhet të...

More Resources

Sort By:
LOAD MORE
Loading