×

3 gjëra që nuk duhen bërë pasi ke predikuar

Fundi i një predikimi është një moment i rrezikshëm për predikuesin. Ai sapo ka kaluar 30 deri 45 minuta duke derdhur shpjegimin e Biblës, duke shpalosur studimin dhe zellin e tij, për grigjën e tij. Ato 10 deri në 20 orë përgatitje e predikimit, tani ikën, u bënë pjesë e historisë. Ai shkon në makinë e tij dhe niset për në shtëpi. Me shumë mundësi, ai është i sfilitur emocionalisht, shpirtërisht dhe fizikisht. Kur je i thirrur për të predikuar, ti shpenzohesh i gjithi në podium. Unë e di shumë mirë se si është. Në 30 vjetët e fundit, kam...

Shërbesa e fshehur dritëhedhëse e Frymës së Shenjtë

J. I. Packer: Roli i veçantë i Frymës së Shenjtë në besëlidhjen e re… është që të përmbushë atë të cilën mund ta quajmë një shërbesë dritëhedhëse në lidhje me Zotin Jezu Krisht. Për sa i përkiste këtij roli, Fryma “nuk ishte ende” (Gjoni 7:39, teksti i drejtpërdrejtë greqisht), ndërsa Jezusi ishte mbi tokë; vetëm kur Ati e përlëvdoi (shih Gjoni 17:1-5), Fryma mund të fillonte të punonte për t’i bërë njerëzit të vetëdijshëm për lavdinë e Jezusit. Më kujtohet që po shkoja te ndërtesa e një kishe një mbrëmje për të predikuar rreth fjalëve “ai do të më përlëvdojë”...

Masa e suksesit misionar

Një shoku im në Zambia më tregoi një herë një histori. Një mbret plak donte të kishte një trashëgimtar. Ai zgjodhi 10 nga djemtë e fshatit dhe i solli në oborrin e tij mbretëror. “Kam një provë,” u tha ai. “Kushdo që do jetë më i suksesshmi, do bëhet biri im dhe trashëgimtar i fronit tim.” Ai i dha secilit prej djemve një dorë fara, i udhëzoi të ktheheshin në shtëpi, t’i mbillnin dhe të kujdeseshin sipas udhëzimeve të tij dhe pastaj të vinin dhe t’i tregonin rezultatet. Dhjetë djemtë i morën farat dhe u kthyen me të shpejtë në...

Si mund ta di që nuk po e çoj dëm jetën time?

Kohët e fundit, kam qënë duke studiuar jetët e disa misionarëve të njohur si John G. Paton, Amy Carmichael dhe Hudson Taylor. Është e vështirë të shikosh Carmichael, e cila shpëtonte fëmijët jetimë nga tempulli i prostitucionit në moshën time ose...

More Resources

Sort By:
LOAD MORE
Loading